دوره های آموزش مجازی و بسته های آموزشی با پشتیبانی آنلاین

 

3ds-MAX

مدل سازی معماری و دکوراسیون داخلی

 • مدت : 16 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 12 هفته آموزشی

 • هزینه : 390،000 تومان

Photoshop - Architectural PostPro

دوره جامع فوتوشاپ با رویکرد معماری

 • مدت : 14 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 10 هفته آموزشی

 • هزینه : 280،000 تومان

AR / VR    ::::   WorkShop

 ورکشاپ واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

 • مدت : 1 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 2 هفته آموزشی

 • هزینه : 58،000 تومان

4 Photoshop Work - V-Ray Elements

شیت بندی - پست دید ناظر/دید پرنده

 • مدت : 3 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 3 هفته آموزشی

 • هزینه : 65،000 تومان

Lumion

دوره جامع لومیون

 • مدت : 8 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 5 هفته آموزشی

 • هزینه : 290،000 تومان

 

 

آموزشهای رایگان کوتاه  CG در کانال های آپارات و اینستاگرام

CG : 3ds Max , Photoshop Post Production , Vray